Hou van je klanten! Maar wat is er nodig voor een sterke relatie waar klanten blij van worden?

Dat is best een interessante vraag. Relaties kunnen behoorlijk complex zijn en je moet er over het algemeen genomen veel tijd in investeren. Anders lopen mensen bij je weg en blijf je eenzaam achter. Succesvol relatiebeheer kent onder andere de volgende elementen:

 

Vertrouwen

Betrouwbaar zijn creëert vertrouwen. Klanten willen erop kunnen rekenen, dat beloftes door jou worden nagekomen. Wie dat doet, versterkt bovendien ook andere sociale en zakelijke relaties. Met vertrouwen bereik je extra aantrekkingskracht. Onbetrouwbaar zijn stoot af, dan word je de deur gewezen.

Communicatie

Wanneer ontstaat er een conflict met je (levens)partner? Dat gebeurt meestal  als er sprake is van miscommunicatie: “Je begrijpt mij niet!” of “Dat heb ik helemaal niet gezegd.” Ook in klantrelaties is het daarom van belang om echt te luisteren en te begrijpen wat de ander bedoelt. Zo niet, vraag vooral door… Anders blijf je er altijd aan herinnerd worden en blijft er altijd iets negatiefs hangen.

Inlevingsvermogen

Klantrelaties kunnen onder druk komen te staan, als je denkt te weten wat de klant nodig heeft. Zéker weten is echter beter. Een belangrijke drijfveer voor succes is ook als je het vermogen hebt, om je in te leven in de gevoelens en ervaringen van anderen. Empathisch zijn dus en over meer durven praten dan alleen maar zakelijke aangelegenheden.

Flexibiliteit

Klantbehoeften veranderen continu. Daarom moet je jezelf aan kunnen passen, net zoals in elke relatie. Star blijven vasthouden aan hoe iets was, levert in veel gevallen niets op, behalve verwijdering. Langdurige relaties vragen daarom om aanpassingsvermogen waarmee je elkaar vooruit helpt en versterkt.

Waardering geven

Af en toe moet je ook opnieuw de liefde verklaren aan je klanten. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel door te laten weten hoe belangrijk ze voor je zijn. Dat schept een nog diepere band. Waardering is in elk type relatie belangrijk, dus ook voor het opbouwen en onderhouden van een gezonde klantrelatie.

Klantrelaties hebben nog meer nodig…

Als je beloftes wilt nakomen, dan mag je ze nooit vergeten. Klanten echt begrijpen betekent dat je aantekeningen maakt en digitaal bijhoudt, wat ze nodig hebben: je mag niets belangrijks kwijtraken anders ben je het vertrouwen kwijt. De actualiteit is ook van belang, want aan verouderde informatie heb je niets. Daarmee komt je flexibiliteit onder druk te staan. Bovendien kun je alleen maar laten weten hoe belangrijk een klant voor je is, als je ook de cijfers hiervoor beschikbaar hebt. Een duidelijk dashboard wellicht?

HandsOn CRM is er voor jou om partner voor jouw klanten te zijn. Werken aan klantrelaties is nog nooit zo eenvoudig en toegankelijk geweest.