Je bent op zoek naar een nieuw CRM systeem, maar wie kies je dan uit het grote aanbod van leveranciers? Een technisch advies: volgens Gartner* zullen in 2026 low-code ontwikkeltools maar liefst 75% van de nieuwe applicatieontwikkeling voor hun rekening nemen. Daarom is het zinvol om ook bij de keuze van een CRM applicatie hierbij stil te staan. Maar wat is low-code en wat zijn dan de voordelen hiervan?

Low-code

Het doel van low-code ontwikkeling is om software ontwikkelaars (inclusief mensen met beperkte programmeervaardigheden) in staat te stellen softwaretoepassingen te creëren met minimale handmatige codering. Low code betekent dus, dat er niet meer langdurig geprogrammeerd hoeft te worden. Hoe? Door gebruik te maken van visuele interfaces, drag-and-drop componenten en declaratieve programmeertechnieken. Daardoor wordt het ontwikkelingsproces van applicaties enorm versneld. Met als resultaten dat applicaties veel sneller hun waarde kunnen bewijzen en de time-to-market verkort wordt. Naast snellere ontwikkeling zijn er nog meer voordelen.

Een concurrentievoorsprong

Als je sneller de markt op kunt gaan met een intelligente CRM oplossing, waarmee je jouw klanten nog beter bedient, omdat je optimaal inzicht hebt in hun gegevens, dan levert dat altijd een concurrentievoorsprong op. En dat ‘beter bedienen’ brengt ons gelijk op het volgende voordeel:

Integratie met nieuwe technologieën

Low-code platforms zijn flexibel en schaalbaar voor het ontwikkelen en uitbreiden van applicaties. Juist dat is van groot belang als het om CRM systemen gaat. Je wilt bijvoorbeeld een koppeling laten maken met een financieel systeem om de status van ontvangen betalingen of financiële achterstanden zichtbaar te maken voor de salesafdeling of klantenservicemedewerkers. Of jouw marketingafdeling wil zicht hebben op logistieke gegevens om trends in koopgedrag eerder op te merken. Het zijn slechts twee voorbeelden van integratie.

Door de visuele en modulaire aard van low-code kunnen ontwikkelaars eenvoudig nieuwe functionaliteiten toevoegen of bestaande functies aanpassen. Bovendien kunnen bedrijven snel inspelen op veranderende behoeften en marktomstandigheden, waardoor ze wendbaarder zijn (agile).

Een hoge mate van veiligheid

Met low-code-platforms kunnen ontwikkelaars dus gebruikmaken van visuele interfaces en drag-and-drop-tools om applicaties te bouwen, in plaats van code vanaf nul te schrijven. De beveiligingsmechanismen zijn daarbij in de diverse componenten al ingebouwd. Daarin zit het grote verschil ten opzichte van de traditionele manier van software ontwikkeling. Dit vermindert de kans op menselijke fouten die vaak voorkomen bij handmatig coderen: fouten zoals typefouten, verkeerde syntax en logische bugs, die kunnen leiden tot beveiligingslekken.

Wanneer er onverhoopt toch een beveiligingsprobleem wordt ontdekt, dan kan met een low-code platform snel een oplossing of patch worden aangeboden, die van toepassing is op alle applicaties die op het (CRM) platform zijn gebouwd. Tot slot merkt Gartner op, dat low-code platforms steeds veiliger worden en nog beter aan wet- en regelgeving zullen voldoen. Naarmate ze namelijk op steeds grotere schaal gebruikt worden, neemt het belang toe om gevoelige gegevens te beschermen en juridische problemen te voorkomen. We formuleren dit zelf als ‘positieve marktwerking’.

Low-code bespaart kosten

Een CRM applicatie op basis van low-code levert ook aanzienlijke kostenvoordelen op. Allereerst omdat ontwikkelaars er productiever door zijn. Ze kunnen zich richten op het definiëren van de bedrijfslogica en het ontwerpen van de gebruikersinterface, in plaats van zich bezig te houden met repetitieve taken en de details van het programmeren. Bovendien heb je er geen dure IT specialisten voor nodig die lang niet altijd vindbaar zijn in een krappe arbeidsmarkt.

Daarnaast ben je niet meer, zoals in het verleden, langdurig aan het vergaderen over wat er ontwikkeld moet worden (en of dit wel of niet mogelijk is). Ook niet-technische gebruikers, zoals businessanalisten of afdelingsmanagers, kunnen direct betrokken zijn bij het bouwen van applicaties en feedback geven. Dit zorgt voor een betere afstemming tussen IT en de rest van de organisatie. Met als resultaat een oplossing die tegemoet komt aan de wens van de opdrachtgever, klant en/of gebruikers.

Wat Gartner over kostenbesparing zegt? “Vergeleken met volledige IT-modernisering, die één tot twee jaar kan duren, besparen low-code no-code tools 70% op kosten en kunnen de insteltijden zo snel zijn als een paar dagen.”

Voorbereid zijn op de toekomst

Volgens Gartner is er een trend naar no-code low-code platformen die integreren met technologieën zoals AI, ML en het internet of things (IoT). Ook als je als bedrijf nog geen gebruik maakt van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, is het van belang dat je met een low-code platform je processen op elk gewenst moment kunt optimaliseren en betere beslissingen kunt nemen op basis van steeds intelligentere technologie. Je haalt iets in huis waar je op door kunt bouwen.

Wat zou jij in jouw CRM systeem willen hebben?

Dat is de vraag die overblijft. HandsOn CRM hebben we bewust als low-code applicatie ontwikkeld. Naast de genoemde voordelen die dit oplevert, kunnen we ook snel prototypes ontwikkelen en testen, die voor jou van belang zijn.

Met low-code ben je ook als klein- of middelgrote organisatie in staat om op een snelle, veilige en eenvoudige manier grote oplossingen te bouwen die op elk moment met je meegroeit.

*Gebruikte bron: Gartner